ฉันเป็นผักตะวันตกที่มีอกเล็ก

ฉันเป็นผักตะวันตกที่มีอกเล็ก

ฉันเป็นผักตะวันตกที่มีอกเล็ก